Symptomen

Hoe weet je of je chronische ziekte van Lyme of de Tekenbeetziekte hebt?

Er zijn helaas nog geen 100% betrouwbare testen en de symptomen van Lyme zijn ongelofelijk divers. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste mensen met chronische Lyme vaak jaren geleden besmet zijn geraakt en dit nooit hebben gemerkt. De ziekte uit zich pas op een moment dat het immuunsysteem onder druk komt te staan door bijvoorbeeld een zware griep, burnout, scheiding, overlijden, examen, verhuizing of andere factoren die veel stress veroorzaken. De Borrelia bacterie die zich al die tijd verscholen heeft in het lichaam, is een opportunist en maakt gebruik van het verzwakte immuunsysteem door op dat moment toe te slaan en diverse lichaamsfuncties geheel over te nemen. Bijkomende factor is dat een teek nooit alleen Borrelia inspuit maar dat de bacterie altijd vergezeld gaat van diverse co-infecties die ieder voor zich ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.

De huidige Lymetesten zijn onvoldoende betrouwbaar en daarom is het belangrijk om vooral naar al je symptomen te kijken om vast te kunnen stellen of je aan chronische ziekte van Lyme lijdt. Sommige specialisten zeggen dat er tot wel 368 symptomen mogelijk zijn. Tussen al deze symptomen is er eigenlijk maar één die onomstotelijk aantoont dat iemand Lyme heeft. Dit ene symptoom is de tekenbeet gevolgd door de rode huiduitslag of EM (Erythema Migrans/Bulls eye). Helaas komt dit maar in 20% van de gevallen voor.

Meest voorkomende symptomen zijn: ernstige vermoeidheid, zenuwpijnen/uitval, cognitieve problemen, gewrichtspijnen, sterk verzwakt immuunsysteem. Lyme kan zich op talloze manieren manifesteren. De mogelijke symptomen kunnen elkaar in willekeurige volgorde afwisselen en kunnen ook heel snel en raadselachtig van plaats veranderen (overspringen). Dit maakt herkenning bijzonder lastig. Problematisch is ook dat de symptomen vaak nauwelijks te onderscheiden zijn van symptomen van andere ziektes, bijvoorbeeld Multiple Sclerose (MS), reuma, chronische vermoeidheid (ME/CVS), Parkinson of hersenvliesontsteking. Dit leidt gemakkelijk tot onjuiste diagnoses.

Kenmerken

Kenmerkend voor de ziekte van Lyme is ook vaak dat de symptomen niet tegelijkertijd optreden maar elkaar afwisselen. De waarschijnlijkheid dat de symptomen op Lymeziekte wijzen is groter als er van meerdere symptomen tegelijkertijd sprake is zoals:

 • Tekenbeet, rode huiduitslag of huidafwijking op de plaats van de beet; het enige symptoom dat beslist op de ziekte van Lyme wijst
 • Rode huiduitslag op andere plaatsen dan de beet
 • Malaise, onverklaarbare koorts, zweten, nachtelijke zweetaanvallen, koude rillingen
 • Ernstige vermoeidheid zowel fysiek als psychisch (vergelijk Chronisch vermoeidheidssyndroom CVS)
 • Pijn aan gewrichten en/of spieren in de voeten, benen, armen of schouders, zwelling van de gewrichten, vergelijk fibromyalgie
 • Trekkingen, krampen, trillen van spieren
 • Tintelingen, verdoofde plekken, branderige of stekende pijnen
 • Gezwollen klieren (hals oksels, liezen)
 • Hartkloppingen, razend hart, overslaan van het hart, hoge bloeddruk, pijn in de borst of ribben
 • Hoofdpijn, stijve en/of pijnlijke nek
 • Oorsuizen (tinnitis), zoemen of fluiten, pijn of jeuk in oren, overgevoeligheid voor geluid
 • Wazige ogen, dubbelzien, tunnelzien, zwelling rond de ogen
 • Duizeligheid, evenwichtsstoornis, moeilijk kunnen staan of lopen, ijlheid in het hoofd, brain fog, aangezichtsverlamming
 • Stemmingswisselingen, fysieke agressie, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, somberheid, angstigheid, slaapproblemen, dwangverschijnselen, suïcidaliteit
 • Concentratieproblemen, vergeetachtigheid, moeilijk op woorden kunnen komen
 • Verstoord slaap- en waakritme
 • Haaruitval
 • Onverklaarbare gewichtsverandering
 • Zere keel, kortademigheid, hoesten
 • Maagklachten, buikpijn, niet meer tegen alcohol kunnen
 • Vrouwen: onverklaarbare onregelmatige menstruatie
 • Mannen: pijn in de testikels

Belangrijk om te beseffen is dat de symptomen bij een ieder totaal verschillend kunnen zijn en zelfs wisselend. De klachten worden veroorzaakt door de toxines die worden geproduceerd, alsmede door signaalstoffen die allerlei effecten hebben. Bijvoorbeeld excitatoir effect op NMDA-receptor en het blokkeren van de vitamine D receptor. Ook worden effecten genoemd als wegvangen van magnesium en vitamine B12. Met als gevolg dat bijna alle Lyme patiënten grote tekorten ontwikkelen aan vitamine D3, magnesium en B12 wat op zich al ernstige lichamelijke klachten kan veroorzaken. Eén en ander is nog volop in onderzoek, en de inzichten zijn de afgelopen jaren nogal eens bijgesteld.

Vier groepen

De symptomen van de ziekte kun je in vier groepen verdelen. Meeste patiënten echter hebben een combinatie of tussenvorm, afwisselend en opvolgend.

 1. Lyme-artritis
 2. Lyme-carditis
 3. Neuroborreliose
 4. ACA

Lyme artritis

Bij Lyme ontstaat vaak ontsteking in de gewrichten omdat de gewrichten aantrekkelijk zijn voor de borreliabacteriën, want ze bestaan uit compacte, vaak slecht doorstroomde weefsels zoals bot, kraakbeen en pezen. De ontsteking ontstaat doordat de Borrelia gifstoffen produceert, vaak in de knieën. Kenmerkend is het overspringende karakter van de verschillende gewrichten. Het grootste gevaar hierbij is de verkeerde diagnose waardoor deze patiënten cortisone krijgen en de Lyme-infectie juist erger maken en de kans stijgt dat de Lyme chronisch wordt door het onderdrukken van het immuunsysteem.

Lyme-carditis

Artritis is de medische term voor ontsteking in de gewrichten. Klachten rond de longen en hartstreek veroorzaakt door Lyme noemen wij Lyme-carditis. Carditis betekent hartontsteking. Lyme-carditis is voor een deel te verklaren doordat Borrelia zich ook graag vestigt in vaatweefsel. Ook op deze plaatsen ontstaan de ontstekingen of beschadigingen met als gevolg hartkloppingen, hartrazen, hoge bloeddruk, benauwdheid en waarschijnlijk ook de angst- en paniektoestanden (in de traditionele Chinese geneeskunde zijn hart en angst aan elkaar gerelateerd).

Neuroborreliose

Deze vorm van Lyme ontstaat wanneer de Borrelia zich nestelt in de zenuwen en hersenen. Meestal beginnend aan de buitenkant zoals vingers en tenen. Bij chronische neuroborreliose is het zwaartepunt van de infectie verschoven naar het centrale zenuwstelsel, dus naar de hersenen en de zintuigen in het hoofd. Neuroborreliose begint meestal met hersenmist (brain fog/wolken in het hoofd). Symptomen zijn verder verwarring, geheugenproblemen, slaapstoornissen, ernstige vermoeidheid, stijve nek, pieptoon in de oren en/of dubbelzien, hoofdpijn, problemen met woordvinding en spraak of niet meer kunnen ruiken of proeven. Ernstig zijn de soms optredende verlammingen bijvoorbeeld in het gezicht. Neuroborreliose kan ook psychische klachten veroorzaken, zoals stemmingswisselingen, depressiviteit, psychotische verschijnselen en angstaanvallen. Deze vorm is moeilijk te diagnosticeren en te behandelen. Gifstoffen van de Borrelia worden opgenomen in zenuwweefsel dat verwant is met vet en daar oplossen. Wanneer er nog andere schadelijke stoffen zijn zoals zware metalen wordt het probleem groter want de Borrelia gaat een verbinding aan met deze stoffen en het verwijderen is moeilijk vanwege de ontoegankelijkheid van de hersenen voor ontgiftende middelen. Op den duur ontstaat schade aan neurotransmitters, deze stoffen verzorgen de signaaloverdracht.

ACA (Acrodermatitis chronica)

Bij ACA ontstaat ontsteking en vergroeiing van de huid. ACA begint als een paarsrode en warm aanvoelende verkleuring van de huid, meestal bij de onderarmen of onderbenen. Veel later ontstaat een papierdunne huid.

Bron:  Ortho Health Foundation